Watersnoodmuseum klaar voor de toekomst

Door VHGK 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Watersnoodmuseum klaar voor de toekomst

Nieuw experience center met interactieve expositie over Zuidwestelijke Delta

Hoe stellen we de toekomst van de Zuidwestelijke Delta veilig, voor deze én volgende generaties? Innovatieve ideeën en technieken worden al uitvoerig getest; in hoeverre houden die rekening met mensen, dieren en planten? Met de stijgende zeespiegel en dalende bodem?

Het vernieuwde Watersnoodmuseum geeft op een eigentijdse manier antwoord op dit soort vragen. vanhulzen•gummo•kicks verzorgde samen met Studio Linksboven en NorthernLight de inrichting van caisson 4 en van het kenniscentrum overstromingen in het Watersnoodmuseum. De officiële openingshandeling van de nieuwe expositie ‘De toekomst van de Zuidwestelijke Delta’ is verricht op de herdenkingsdag van 1 februari. Precies zestig jaar na de watersnoodramp in 1953.

Waterbeheer is nooit klaar
Vanaf 1 februari is het nieuwe experience center geopend voor het publiek. Hiermee heeft het Watersnoodmuseum er een absolute publiekstrekker bij, naast de bestaande expositie over de Watersnoodramp 1953. Sinds deze ramp is er hard gewerkt aan het veilig maken van de gebieden in het zuidwestelijk deel van Nederland. En aan het leefbaar houden ervan, voor mensen, dieren en planten. Dit werk, waterbeheer, is echter nooit klaar; het klimaat verandert, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. “De nieuwe expositie is een absolute verrijking voor het museum”, directeur Siemco Louwerse, nauw betrokken bij de herinrichting van caisson 4. “Het laat zien dat we in dit deltagebied op zeer innovatieve wijze bezig zijn om het gebied niet alleen veilig te houden, maar ook leefbaar, met respect voor onze mooie natuur.”

Voor deze en volgende generaties
Caisson 4 van het Watersnoodmuseum onderging de afgelopen maanden een ware metamorfose. Met als resultaat: een blik op de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. In beeld gebracht door een samenhangende, interactieve expositie voor jong en oud. Bezoekers stappen een groots opgezette wereld binnen, gehuld in een decor van spannende verlichting en ingericht met moderne media. Dankzij deze nieuwe expositie krijgen zij een goede indruk van hoe innovatieve projecten op het gebied van veiligheid, leven en werken en natuur elkaar beïnvloeden en versterken, zelfs niet zonder elkaar kunnen. Kortom, bezoekers krijgen een samenhangend verhaal gepresenteerd van wat de Zuidwestelijke Delta voor deze en volgende generaties te bieden heeft.

Voedingsbodem voor volgende generaties
De nieuwe expositie visualiseert dat waterbeheer in Nederland nooit af is. Welke keuzes er gemaakt moeten worden om het deltagebied voor nu en in de toekomst een fijne plek te laten zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Omdat vooruitkijken zo centraal staat in de nieuwe expositie, ziet directeur Louwerse het als zijn opdracht meer jongeren naar het museum te trekken. “Het Watersnoodmuseum moet ook een plek zijn waar onze jongeren aan hun trekken komen. Een voedingsbodem voor volgende generaties. Het vernieuwde caisson 4 heeft een verrassende, moderne en speelse uitstraling. En kan natuurlijk niet achterblijven op interactief gebied.”

Een overstroming is nog steeds actueel
De kans op een overstroming is nog steeds mogelijk, ook in Nederland. Met grote gevolgen, zoals schade aan huis en bezittingen, uitval van gas, water, elektriciteit en communicatienetwerken. Dit thema wordt ook in het vernieuwde Watersnoodmuseum aan de orde gesteld, aan het eind van caisson 3. “Met een 3D-bril op vliegt de bezoeker in een 3D-film als het ware over Zeeland heen”, licht Louwerse een tipje van de sluier op. “Op dertig plaatsen in dit gebied wordt een gesimuleerde dijkdoorbraak in 3D getoond. Het kenniscentrum overstromingen biedt daarnaast gedetailleerde informatie over overstromingen wereldwijd en wat je aan voorbereidingen kunt treffen mocht zich weer een kans op een overstroming voordoen. En uiteraard vindt de bezoeker hier de persoonlijke verhalen van mensen die een overstroming hebben meegemaakt.”

Met respect voor de natuur
Het Watersnoodmuseum is sinds 1 april 2001 open voor publiek. Jaarlijks trekt het museum 60.000 bezoekers en dat moeten er met de nieuwe expositie nog meer worden. Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, waterschappen en andere overheden hebben zich ingespannen om de metamorfose in caisson 3 en caisson 4 mogelijk te maken. Het verhaal dat bezoekers in de nieuwe, grote ruimte beleven, richt zich specifiek op het gebied van de Zuidwestelijke Delta: Zeeland, het zuidelijk deel van Zuid-Holland en het westelijk deel van Noord-Brabant. Nu en in de toekomst willen bewoners, bedrijven en mensen die hier werken het gebied veilig, leefbaar en winstgevend houden. “Met behulp van allerlei innovatieve ideeën en technieken”, sluit Louwerse af, ‘maar, nogmaals, met respect voor al het moois dat de natuur ons te bieden heeft!”

Website: www.watersnoodmuseum.nl
Bezoekadres: Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk.
Telefoon: 0111-644382.

Deze case gedeeld 0 keer
 100