Krap bij kas?

Door VHGK 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Krap bij kas?

In wat moeilijker tijden, kunnen sommige mensen wel wat hulp gebruiken, niet alleen financieel, maar zeker ook in hun dagelijks leven als het gaat om werk en onderwijs, sociale en medische voorzieningen en aansluiting vinden bij sport- en spelactiviteiten in de buurt. Stadsdeel Loosduinen in gemeente Den Haag heeft, om haar inwoners hierbij een handje te helpen, het boekje Krap bij kas uitgebracht.

In dit handzame boekje zijn alle wijkgebonden activiteiten, voorzieningen en regelingen thematisch gerangschikt. Zo vinden bewoners informatie over energiebesparing, voedselbank, huiswerkbegeleiding, studiefinanciering of vrijwilligerswerk. In januari 2014 is het boekje officieel overhandigd aan wethouder Henk Kool en stadsdeelwethouder Karsten Klein. Nu is het boekje beschikbaar voor iedere bewoner van Loosduinen die deze hulp wel kan gebruiken.

vanhulzen•gummo•kicks heeft voor Krap bij kas alle input verzameld, teksten geredigeerd en de vormgeving en opmaak verzorgd.

Het boekje heeft zijn succes al eerder bewezen, aangezien we het ook voor stadsdeel Segbroek hebben gemaakt. Bent u geïnteresseerd in de totstandkoming ervan en ziet u ook mogelijkheden binnen uw eigen omgeving om een dergelijk handboekje te maken, dan kunt u contact opnemen met Marina Hendrikse of Ilse Spiekerman, bellen kan ook op 071 560 20 60.

Deze case gedeeld 0 keer
 000