KERN
Wij dragen ons hart op de tong. Omdat wij weten dat het uitspreken van gedachten en gevoelens de basis vormt voor al het andere. Wij vragen onze klanten dit ook te doen. Zo weten wij precies wat we aan elkaar hebben. Het scherpt ons inzicht in vraagstukken en bedoelingen. Hierbij is geen probleem te groot, geen uitdaging te ingewikkeld. Daarmee dringen wij door tot de kern van de zaak. Doelgericht en zonder poespas. Want als de kern in een communicatieplan ontbreekt, zijn keuzen in de opbouw van de communicatie maar lastig te onderbouwen. Daarom hanteren wij het Zandlopermodel. Aan de bovenkant de strategie, aan de onderkant de middelen. Geen strategie zonder middelen, geen middelen zonder strategie. De zandloper typeert onze denkwijze: via de kern van de zaak richting een eenduidig vertrekpunt en een logisch communicatieplan. Zo komen wij tot het wezen van het communicatievraagstuk, dat leidt tot de uiteindelijke aanpak.

Contact
Wil je meer weten over onze campagne of over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marina Hendrikse via marina.hendrikse@vhgk.nl of bel 071-560 20 60.

Case
Zandloper