Waterschap Hollandse Delta

Door VHGK 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Waterschap Hollandse Delta

Zuid-Holland Zuid kan niet zonder waterschap Hollandse Delta. Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, De Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zijn gebaat bij de diverse werkzaamheden van Hollandse Delta. De instandhouding van vaarwegen, het zuiveren van afvalwater en het onderhouden van 1.600 kilometer aan wegen en fietspaden. En met de waterkeringen worden de duinen, dijken en kades bedoeld die het gebied tegen het omringende water beschermen. Hollandse Delta zorgt ervoor dat de duinen, dijken en kades in optimale conditie verkeren.

Voor waterschap Hollandse Delta verzorgen wij uiteenlopende middelen om stakeholders, omwonenden en de eigen medewerkers te informeren. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwsbrieven, het personeelsmagazine dat vier keer per jaar uitkomt, de bebording  en de digitale huisstijl voor de website.

Deze case gedeeld 0 keer
 000