Sneller, beter en slimmer

Door VHGK 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Sneller, beter en slimmer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap van de regio Noord-Holland Noord; het deel van de provincie boven het Noordzeekanaal. HHNK is een vooruitstrevend en innovatief waterschap dat zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen in de zin van een veilige leefomgeving en droge voeten voor de omgeving, maar ook in het zo laag mogelijk houden van de rekening voor de burger.

HHNK richt zich op het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van haar kerntaken. Ook binnen de organisatie zelf is de centrale vraag: hoe kunnen we projecten sneller, beter en slimmer aanpakken? Daarom is HHNK druk bezig met de ontwikkeling van Projectmatig Werken; een manier van werken die helpt projecten op een uniforme wijze aan te pakken én te sturen.

Slijpen van bouwstenen

Elk project is anders, maar elk project komt wel volgens dezelfde twaalf ‘bouwstenen’ tot stand. Vanuit die gedachte is vanhulzen•gummo•kicks ingeschakeld om die bouwstenen te slijpen en vorm te geven. In de eerste plaats door de instructieteksten te herschrijven, waarna we de werkprocessen in visueel aantrekkelijke infographics konden gieten. Om collega’s ondertussen te informeren en enthousiasmeren, schrijven we realistische, prikkelende teksten voor o.a. folders, intranet en personeelsmagazine.

Deze case gedeeld 0 keer
 000