Informatiecentrum A4

Door VHGK 7 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Informatiecentrum A4

Wie alles wil weten over de werkzaamheden aan de A4, kan terecht in Leiderdorp. Daar is op 11 januari 2011 namelijk het vernieuwde Informatiecentrum A4 geopend. Van Hulzen verzorgde voor Rijkswaterstaat de complete inrichting van dit informatiecentrum.

Het Informatiecentrum A4, dat oorspronkelijk was gewijd aan de hogesnelheidslijn, biedt alle mogelijke informatie over de verbreding van de A4.

Aan de slag met Rijkswaterstaat

Het middendeel en het noordelijk deel van de verbreding, de A4 tussen Burgerveen en Leiden, zijn al in gebruik. De focus van de tentoonstelling ligt dan ook op het zuidelijk deel van de A4. Daaronder vallen met name de verdiepte ligging van de A4 en het aquaduct onder de Oude Rijn. Ook wordt aandacht besteed aan de verbreding van de A4 als onderdeel van andere projecten van Rijkswaterstaat, zoals de Spoedaanpak, de werkwijze ‘Sneller & Beter’ en ‘Minder Hinder’.

Voor wie is het Informatiecentrum A4?

Rijkswaterstaat wil met dit centrum doelgroepen, zoals omwonenden en het lokale bedrijfsleven, bij het project betrekken. Door hun te vertellen over de werkzaamheden die in uitvoering zijn, wordt het draagvlak vergroot. Ook de professionele wereld en de pers zijn welkom in het informatiecentrum voor voorlichting of rondleidingen. Kortom, multi-inzetbaar voor een breed geïnteresseerd publiek.

Meer dan info over asfalt

Het oude informatiecentrum is volledig gestript. Van Hulzen heeft een nieuw concept voor de inrichting ontworpen, met als leidraad de nieuwe, rijksbrede huisstijl. De wanden zijn behangen met sfeerfoto’s over het werk van Rijkswaterstaat en met informatiepanelen over de verbreding van de A4. Het gaat zeker niet alleen over aanleg van asfalt en de techniek daaromheen. Ook de inpassing in omgeving, natuur en milieu, en de plannen van omliggende gemeenten krijgen aandacht. Via touchscreens kunnen bezoekers meer informatie krijgen, of de filmpjes bekijken. Voor het beluisteren van geluidsfragmenten kunnen ze zich nestelen in een van de eggchairs. En als er behoefte is aan nog meer informatie, dan is er altijd een projectvoorlichter die bezoekers graag te woord staat.

Bezoekadres: Informatiecentrum A4, Bospolder 11, Leiderdorp
Openingstijden: http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A4/verbreding_burgerveen_leiden/

Deze case gedeeld 0 keer
 000