Digitaal jaaroverzicht voor waterschap

Door VHGK 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Digitaal jaaroverzicht voor waterschap

De afdeling Waterketen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wilde graag een jaaroverzicht (in print én digitaal) over 2013. Inclusief producties die ook los van het jaarverslag gepresenteerd kunnen worden, zoals filmpjes en infographics. Allemaal middelen om onder burgers het bewustzijn te vergroten van het werk dat de Waterketen voor ze wordt verricht.

Vooruitstrevend en innovatief waterschap
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap van de regio Noord-Holland Noord; het deel van de provincie boven het Noordzeekanaal. HHNK is een vooruitstrevend en innovatief waterschap dat zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen in de zin van een veilige leefomgeving en droge voeten voor de omgeving, maar ook in het zo laag mogelijk houden van de rekening voor de burger.

In dit jaaroverzicht zijn de speerpunten opgenomen waar HHNK afgelopen jaren al volop mee aan de slag is gegaan, geïllustreerd door projecten uit 2013. Aan de hand van vijf thema’s krijgen die burgers een beeld van het werk dat de Waterketen van HHNK vorig jaar heeft verzet; wat dit waterschap voor ze heeft betekend. Een beeld van in hoeverre de inspanningen van deze afdeling heeft bijgedragen aan de milieuwinst en kostenbesparingen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) nastreeft.

 

Deze case gedeeld 0 keer
 000