Crowdsourcing met #Checkjeschoolgebouw

Door VHGK 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Crowdsourcing met #Checkjeschoolgebouw

Voor de Algemene Rekenkamer bedacht vanhulzen•gummo•kicks de campagne #checkjeschoolgebouw. Bedoeld om via crowdsourcing de maatschappij te betrekken bij een onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting, in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Tijdens verschillende sessies hebben we, samen met het team van de Rekenkamer, de strategische uitgangspunten benoemd voor die crowdsourcing; de eerste stap om de ambitie van de Rekenkamer om te zetten in concrete plannen.

Te warm of te koud in de klas?
Op basis van deze uitgangspunten bedachten we een concept dat leunt op de kernwaarden van de Rekenkamer, maar aansprekend is voor de jongere doelgroep. Centraal in het concept staan de thema’s waarover de Rekenkamer graag de mening van betrokkenen peilt, door een vraag als: is het altijd te warm of te koud in de klas? We roepen leerlingen, leerkrachten en ouders van leerlingen in het basisonderwijs op hun mening te geven, door vragen te beantwoorden of foto’s in te sturen.

Vanhulzen•gummo•kicks ontwikkelde strategie en concept en vertaalde die door naar uitwerkingen in een naam, logo, online platform, posters voor scholen, een Facebook-advertentiecampagne en naar verschillende beelden geschikt voor social media. Daarnaast maakten we voor de campagne onderstaande explanimation.

Pilot
De Algemene Rekenkamer controleert al meer dan 200 jaar of de inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen, en of het Rijk beleid uitvoert zoals het bedoeld is. Dit onderzoek gebeurt normaal gesproken achter de schermen, waarna de resultaten worden gepubliceerd. De campagne rondom #checkjeschoolgebouw is voor de Algemene Rekenkamer meteen een pilot voor de mogelijkheden voor crowdsourcing.

Deze case gedeeld 0 keer
 000