Bloed is leven

Door Jaap Vooijs 2 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Bloed is leven

Bloed is leven

Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat doen dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. Met hun bloed worden jaarlijks ruim 25.000 mensenlevens gered!

Sanquin is een research-gedreven organisatie
Ruim 250 wetenschappers verrichten onderzoek om de kennis over bloed, immunologie en transfusiegeneeskunde te vergroten. De bloedvoorziening en het onderzoek worden sterker door het samenwerken onder één dak.

sanquin logoVHGK werkt al enige jaren voor Sanquin. Wij verzorgen de vormgeving en opmaak van uiteenlopende uitingen. En geven inhoud aan diverse campagnes. Het werk varieert van middelen voor wervingscampagnes, wetenschappelijke posters, flyers en formulieren voor bloeddonoren en formulieren voor laboratoriummedewerkers.

VHGK draagt het werk van Sanquin een warm hart toe!

Deze case gedeeld 0 keer
 000