Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen!

Door VHGK 1 jaar gelden
Home  /  Persberichten  /  Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen!

Voedseltransitie in Zuid-Holland zichtbaar en tastbaar tijdens Voedselvernieuwersfeest

Den Haag, 9 mei 2017 –  Tijdens het Voedselvernieuwersfeest op 11 mei bij Koppert Cress in Monster geven de Voedselfamilies van Zuid-Holland een kijkje in de keuken van hun voedselinnovatienetwerk. Leden delen hun plannen en presenteren de innovatieve ideeën van de eerste proeftuinen. Daarnaast is er van alles te proeven, zijn er speeddates over duurzame landbouw mogelijk met Statenleden en kan iedereen met een idee of plan over duurzame voedselvoorziening aanschuiven bij de Koploperslunch.  

Koplopers
Een groep koplopers in duurzame landbouw en voedselproductie komt op initiatief van de provincie Zuid-Holland al sinds anderhalf jaar regelmatig samen om plannen te smeden, ideeën uit te wisselen en dingen uit te proberen. “Best spannend”, vindt Hans Koot, aanvoerder van het transitieteam duurzame landbouw van de provincie, “want innoveren betekent ook dingen proberen die nog niet in de praktijk zijn gedaan en soms tegen bestaande regels aanlopen”. De koplopers zijn onderdeel van de Voedselfamilies en het open netwerk voedselinnovatie Zuid-Holland die steeds meer vorm beginnen te krijgen. “We hebben al zoveel bereikt, het wordt tijd om een bredere groep te betrekken bij deze beweging, nieuwe coalities aan te gaan en nieuwe baanbrekende initiatieven te helpen”, aldus Koot.

Proeftuinen
Om de sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw- en voedselketen te maken, hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Daarvoor hebben zij €15 miljoen beschikbaar gesteld. Een flink aantal proeftuinen staat in de steigers. De proeftuinaanpak biedt voedselvernieuwers de mogelijkheid om dingen met elkaar in de praktijk uit te proberen.

Gezocht: landbouwpioniers voor duurzame innovatie
Om het vernieuwingsnetwerk verder uit te breiden zoekt de provincie mensen die verder willen gaan dan wat nu in de traditionele landbouw gebeurt en die andere wegen dan de gangbare willen bewandelen. Er is al een aantal pioniers actief die ver-weg-perspectieven durven te benoemen en uit te werken, die willen experimenteren en die niet bang zijn om van mislukkingen te leren. Dat wordt nu ondersteund door het Platform Duurzame Landbouw en hun Programmaraad. Zonder deze groep vernieuwers gaat het niet lukken. Het doel is nieuwe coalities aangaan, en zo te komen tot duurzame innovaties die leiden tot nieuwe verhoudingen in de landbouw en voedselketen. Volgens Sanne Zwart, fermenteerder en makerspionier bij Flowers&Sours, staan we aan de vooravond van een transitie: ”Het model van de huidige supermarkt (inkoop, logistiek, retail) moet vervangen worden door het totaal van de vele nieuwe korte-keten-initiatieven. Dat vraagt om een radicaal andere organisatievorm. En die vorm, die moeten we uitvinden. Door te doen.”

Voedselvernieuwersfeest
Pionierende agrariërs, voedselmakers, beleidmakers en wetenschappers delen op 11 mei hun ideeën en visie op de praktijk van een duurzame voedselketen. “Iedereen is welkom, van akkerbouwer tot onderzoeker, en van bankier tot kruidenier of cateraar. We zijn altijd nieuwsgierig naar andere perspectieven en nieuwe ideeën voor een duurzame voedselketen”, aldus Hans Koot. “We zoeken mensen met creativiteit en doorzettingsvermogen die samen met ons nieuwe ideeën willen verkennen, buiten de gebaande paden willen gaan, willen uitproberen en daar weer van willen leren. Daarom is er ook een Kennis- en Innovatieteam met onderzoekers en studenten beschikbaar.  Daar draait het om op het Voedselvernieuwersfeest.”

Eten maken waar je blij van wordt
Aan het einde van het Voedselvernieuwersfeest wordt de programmaraad Voedselfamilies beëdigd, worden de ideeën voor het aanstellen van een Voedselcommissaris voor de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en ontvangt Han Weber, als gedeputeerde van de provincie en enthousiast ambassadeur van de Voedselfamilies en duurzame landbouw de 2e voortgangsrapportage: Eten maken waar je blij van wordt.

Over de Voedselfamilies
De Voedselfamilies zijn een open netwerk van innovatieve agrariërs, tuinders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Door te innoveren willen de Voedselfamilies doorbraken bewerkstelligen in de huidige manier van doen, denken en organiseren van ons voedselsysteem. Doel: gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen!
De Zuid-Hollandse Voedselfamilies worden gestimuleerd door de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw van de provincie Zuid-Holland. Met deze agenda wil de provincie helpen nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op www.voedselfamilies.nl.

Category:
  Persberichten
Dit bericht gedeeld 0 keer
 000